+48 691 951 355

Doradztwo dla osób bezrobotnych

W jaki sposób doradcy zawodowi w firmie PROACTIVE Centrum Wspierania Aktywnej Przedsiębiorczości mogą ułatwić poruszanie się na rynku pracy?

  • Określają Twoje predyspozycje zawodowe.
  • Dostarczają aktualnych informacji na temat tendencji w zakresie szkoleń i zatrudnienia na rynkach pracy.
  • Posiadają bazę i dostęp do aktualnych ofert pracy.
  • Pomagają w procesie identyfikacji potrzeb zawodowych oraz podejmowania kluczowych decyzji z tym związanych.
  • Pomagają w przygotowaniu strategii poszukiwania pracy w oparciu o analizę SWOT osoby bezrobotnej.
  • Przygotują dla Ciebie dokumenty aplikacyjne i pomogą Ci w przejściu z sukcesem podczas rozmowy rekrutacyjnej.
  • Dostarczają informacji o ofercie pomocy finansowej adresowanej do osób poszukujących pracy, nie tylko z Urzędu Pracy.

 

 

Na czym polega nasze doradztwo zawodowe?

Poprzez spotkanie z naszym doradcą zawodowym zdobywana jest wiedza odpowiadająca na pytanie: jakie możliwości wewnętrzne (predyspozycje zawodowe) i zewnętrzne decydują o sukcesie na rynku pracy.

Osoba korzystająca z usług doradztwa wyposażona zostaje w ważne informacje dotyczące swoich silnych i słabych stron, konieczności podnoszenia konkretnych kwalifikacji zawodowych. Dodatkowo pozwalamy zdefiniować cele zawodowe, a także informacje o rynku pracy. Osoba bezrobotna wyposażana jest również w umiejętności związane ze zwiększaniem efektywności działania, pewności siebie, umiejętności korzystania ze swoich silnych stron i szans, jakie stwarza otoczenie. Informacje o sobie i zewnętrznych uwarunkowaniach otrzymane od naszego doradcy zawodowego pomagają osobie korzystającej z naszych usług opracować własny plan dalszej kariery zawodowej.

 

 

 

SKONTATUJ SIĘ Z NAMI!

TERMINY SZKOLEŃ

Brak dodanych terminów szkoleń

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Jesteś uczestnikiem naszych szkoleń?
Pobierz bezpłatnie materiały szkoleniowe posługując się specjalnym loginem i hasłem, który otrzymałeś na szkoleniu od naszego trenera.