+48 691 951 355

Aktualne nabory, dotacje

 • Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie  informuje, że od dnia 01.03.2016 r. do dnia 07.03.2016 r. rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych. http://www.pup-lancut.pl/

 

 • Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje o rozpoczęciu realizacji projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w przemyskim (II) Projekt jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
  Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
  Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego 30 urodziny) bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)
  Przewiduje się realizację następujących form wsparcia: szkolenia, staże, prace interwencyjne, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.                                                                                          http://www.pup.przemysl.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-101-1-1

   

 • Pierwszy etap rekrutacji w ramach 1 edycji projektu tj. przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych osób zainteresowanych udziałem w projekcie KOMPAS będzie prowadzony w okresie: od 2 marca 2016 r. do 15 marca 2016 r. w dni pracujące od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

  Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie są zobowiązane wypełnić formularz zgłoszeniowy i złożyć go osobiście w Biurze Projektu lub przesłać listownie (liczy się data wpływu formularza zgłoszeniowego do Biura Projektu) na adres Biura Projektu u Partnera Wiodącego (Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35?959 Rzeszów, pokój 218 (1 piętro budynku), tel. (17) 867 62 14, (Biuro Projektu jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 z wyłączeniem Świąt, dni wolnych ustawowo oraz dni wolnych zgodnie z uchwałą Zarządu RARR S.A.).

 

 

 

TERMINY SZKOLEŃ

Brak dodanych terminów szkoleń

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Jesteś uczestnikiem naszych szkoleń?
Pobierz bezpłatnie materiały szkoleniowe posługując się specjalnym loginem i hasłem, który otrzymałeś na szkoleniu od naszego trenera.