+48 691 951 355

Rusza projekt pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ropczycko - sędziszowskim (I)" ! ! !

Jesteś zainteresowany założeniem własnej działalności gospodarczej?

 

 

A może jesteś również zainteresowany otrzymaniem dofinansowania w postaci jednorazowych środków na jej założenie?

 

 

Rusza projekt pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ropczycko - sędziszowskim (I)"  !

 

 

 

 

Projekt skierowany jest do osób spełniających niżej wymienione warunki uczestnictwa tj., osoby:

 

  • bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne;
  • w wieku 18-29 lat;
  • które nie kształcą się, tj. które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym;
  • które nie szkolą się, tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy;
  • które w okresie ostatnich 4 tygodni przed  przystąpieniem do projektu nie brały udziału w ww. formach aktywizacji finansowanych ze środków publicznych,
  • w tym osoby długotrwale bezrobotne, osoby bezrobotne niepełnosprawne oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

 

 

 

Zgłoś się do nas!

 

Złóż wniosek !

 

Do kiedy?  do czasu wyczerpania limitu środków finansowych !

 

 

Dodatkowe informacje na temat naboru wniosków można uzyskać w siedzibie firmy PROACTIVE Centrum Wspierania Aktywnej Przedsiębiorczości ul. Grunwaldzka 19, pok. 105 lub pod numerem telefonu 691-951-355.

 

Brak dodanych zdjęć

TERMINY SZKOLEŃ

Brak dodanych terminów szkoleń

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Jesteś uczestnikiem naszych szkoleń?
Pobierz bezpłatnie materiały szkoleniowe posługując się specjalnym loginem i hasłem, który otrzymałeś na szkoleniu od naszego trenera.