+48 691 951 355

Działanie 8.5 Wspieranie Rozwoju Sektora Ekonomii Społecznej w Regionie.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII ? Integracja społeczna, Działanie 8.5 ? Wspieranie Rozwoju Sektora Ekonomii Społecznej w Regionie.

Termin, od którego można składać wnioski

30.11.2015 r.

Termin, do którego można składać wnioski

11.12.2015 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Marzec 2016 r.

 

Brak dodanych zdjęć

TERMINY SZKOLEŃ

Brak dodanych terminów szkoleń

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Jesteś uczestnikiem naszych szkoleń?
Pobierz bezpłatnie materiały szkoleniowe posługując się specjalnym loginem i hasłem, który otrzymałeś na szkoleniu od naszego trenera.