+48 691 951 355

POIR: Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP

Przypominamy że od 12 stycznia 2016 r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 ?Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka", Poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego ? 4 Stock.

W ramach Działania 3.1 Poddziałania 3.1.5 dofinansowanie przeznaczone jest na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym na rynkach kapitałowych (GPW, NewConnect, zagraniczne rynki regulowane) lub o charakterze dłużnym poprzez emisję obligacji na rynku Catalyst.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:
1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 994 600,00 zł
2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 9 005 400,00 zł

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 50% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi (w zależności od rynku, na który przygotowywana jest dokumentacja):
? na rynek NewConnect 100 000,00 zł;
? na rynek GPW 800 000,00 zł;
? na zagranicznych rynkach regulowanych 800 000,00 zł;
? na rynku Catalyst wprowadzenie obligacji 80 000,00 zł;
? na rynku Catalyst wprowadzenie kolejnej emisji obligacji 60 000,00 zł.

 

Brak dodanych zdjęć

TERMINY SZKOLEŃ

Brak dodanych terminów szkoleń

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Jesteś uczestnikiem naszych szkoleń?
Pobierz bezpłatnie materiały szkoleniowe posługując się specjalnym loginem i hasłem, który otrzymałeś na szkoleniu od naszego trenera.