+48 691 951 355

Rusza system doradztwa w zakresie efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii

W dniu 3 marca 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Energii podpisana została umowa w sprawie realizacji projektu pod nazwą "Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE". Będzie on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) ? zgodnie z jego osią priorytetową "Zmniejszenie emisyjności gospodarki".

To projekt wdrażany w Polsce po raz pierwszy - ma on charakter nieinwestycyjny, nowatorski i unikatowy w skali Europy ze względu na zasięg, gdyż obejmuje całą Polskę. Realizowany jest w formie projektu partnerskiego z udziałem NFOŚiGW jako Partnera Wiodącego oraz Partnerów: 14 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) i Województwo Lubelskie.    

Projekt przewiduje utworzenie ogólnokrajowej sieci 76 doradców. Poprzez różnego rodzaju nieodpłatne usługi będą oni służyć pomocą wszystkim zainteresowanym, chcącym skorzystać ze wsparcia z funduszy unijnych w dziedzinie efektywności energetycznej.

Oto najważniejsze działania zaplanowane w ramach projektu:

 • szkolenia i działania informacyjno-edukacyjne w zakresie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej,
   
 • wsparcie samorządów w przygotowaniu, weryfikacji i wdrożeniu planów gospodarki niskoemisyjnej (PGN),
   
 • doradztwo na temat możliwości inwestycyjnych w zakresie efektywności energetycznej,
   
 • wsparcie przy tworzeniu sieci energetyków gminnych,
   
 • budowa platformy wymiany doświadczeń i bazy wiedzy w zakresie efektywności energetycznej.

Wniosek o dofinansowanie projektu został zatwierdzony 1 marca 2016 r. Jego budżet to prawie 129 mln zł. Projekt jest w 100 proc. dofinansowany z POIiŚ.

 

Źródło:http://www.egospodarka.pl/91805,Inwestycje-w-odnawialne-zrodla-energii-w-roku-2012,1,39,1.html

 

Brak dodanych zdjęć

TERMINY SZKOLEŃ

Brak dodanych terminów szkoleń

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Jesteś uczestnikiem naszych szkoleń?
Pobierz bezpłatnie materiały szkoleniowe posługując się specjalnym loginem i hasłem, który otrzymałeś na szkoleniu od naszego trenera.