+48 691 951 355

O Nas

 

Firma PROACTIVE Centrum Wspierania Aktywnej Przedsiębiorczości działa na szeroko rozumianym rynku usług doradczych w Polsce. Zrealizowaliśmy ponad 120 projektów dla przedsiębiorstw oraz osób indywidualnych.

 

 Świadczymy usługi:

 

  • pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej - przygotowywanie wniosków aplikacyjnych i biznes planów inwestycyjnych o dofinansowania w ramach funduszy z Unii Europejskiej
  • zarządzania projektami - obsługa administracyjna i finansowa projektu
  • organizacji i prowadzenia szkoleń - planowanie w oparciu o diagnozę potrzeb klienta, projektowanie oraz ewaluacja wraz z oceną jakości przeprowadzonego szkolenia
  • doradztwa inwestycyjnego - rzetelne studia wykonalności oraz ocena efektywności planowanych inwestycji, w tym także projektów inwestycyjnych (ocena z wykorzystaniem modelu opcji realnych), wybór optymalnej struktury finansowania inwestycji
  • doradztwa prawnego - kompleksowa obsługa prawna osób fizycznych i podmiotów
    gospodarczych zarówno na etapie rozpoczynania inwestycji jak również podczas
    prowadzenia działalności gospodarczej

 

 

TERMINY SZKOLEŃ

Brak dodanych terminów szkoleń

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Jesteś uczestnikiem naszych szkoleń?
Pobierz bezpłatnie materiały szkoleniowe posługując się specjalnym loginem i hasłem, który otrzymałeś na szkoleniu od naszego trenera.