+48 691 951 355

Biznes plany

Biznes plan          to zestaw dokumentów który ukazuje informacje o firmie na podstawie jej danych ekonomicznych albo zamierzonych planów na przyszłość uwzględniając w tym cele danej firmy i możliwości ich osiągania.

Biznes plan to także zestawienie informacji na temat zdolności już działającej firmy oraz jej zarządu, który musi podejmować skuteczne i klarowne decyzje mające na celu zaistnienie firmy na zamierzonym rynku. Każdy biznes plan różni się między sobą w zależności od jego celów, funkcji, branży lub wielkości dotyczącej firmy.

Biznes plan w swojej strukturze również posiada część finansową która jest niezbędnym elementem przy jego tworzeniu i wdrażaniu. Część finansowa obejmuje informacje związane z rentownością i zyskownością przedsiębiorstwa. Dodatkowo zostaje uzupełniona o konieczne prognozy finansowe, analizę wskaźnikową z zachowaniem płynności finansowej.

Rzetelnie i szczegółowo sporządzony biznes plan daje możliwość zachęcenia inwestorów do wsparcia finansowego danej działalności.

 

Inwestorami mogą być:

 • fundusze unijne,
 • aniołowie biznesu,
 • banki,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • fundacje, stowarzyszenia itp.,
 • inni inwestorzy.

 

Rzetelne podejście do napisania biznes planu i przygotowania dokumentacji jest bardzo ważnym elementem w początkowym okresie prowadzenia działalności oraz gwarantem sukcesu na rynku gospodarczym.

 

W ramach sporządzania biznes planu realizujemy następujące działania:

 • określenie celu i zakresu dotyczącego biznes planu,
 • sporządzenie analizy rynku,
 • planowanie przedsięwzięcia krok po kroku,
 • sporządzenie analizy finansowej obejmującej bilans, rachunek zysków i strat  rachunek przepływów finansowych,
 • szacowanie sprzedaży przyszłego przedsiębiorstwa z uwzględnieniem potencjału popytu na rynku,
 • sporządzenie analizy rentowności przedsięwzięcia,
 • określenie mocnych i słabych stron danego pomysłu oraz szans i zagrożeń płynących z otoczenia (analizę SWOT).

 

Zapraszamy do kontaktu jeśli szukają Państwo skutecznego doradcy w zakresie biznes planów inwestycyjnych.

 

Ewelina Hanus - Dyrektor Zarządzająca

Kontakt: 691-951-355

E-mail: ehanus@proactive.rzeszow.pl

http://www.goldenline.pl/ewelina-hanus/

TERMINY SZKOLEŃ

Brak dodanych terminów szkoleń

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Jesteś uczestnikiem naszych szkoleń?
Pobierz bezpłatnie materiały szkoleniowe posługując się specjalnym loginem i hasłem, który otrzymałeś na szkoleniu od naszego trenera.