Doradztwo w zakresie efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii

To projekt wdrażany w Polsce po raz pierwszy - ma on charakter nieinwestycyjny, nowatorski i unikatowy w skali Europy ze względu na zasięg, gdyż obejmuje całą Polskę
doradztwo efektywnosc

W dniu 3 marca 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Energii podpisana została umowa w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE„. Będzie on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) ? zgodnie z jego osią priorytetową „Zmniejszenie emisyjności gospodarki„.

To projekt wdrażany w Polsce po raz pierwszy – ma on charakter nieinwestycyjny, nowatorski i unikatowy w skali Europy ze względu na zasięg, gdyż obejmuje całą Polskę. Realizowany jest w formie projektu partnerskiego z udziałem NFOŚiGW jako Partnera Wiodącego oraz Partnerów: 14 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) i Województwo Lubelskie.    

Projekt przewiduje utworzenie ogólnokrajowej sieci 76 doradców. Poprzez różnego rodzaju nieodpłatne usługi będą oni służyć pomocą wszystkim zainteresowanym, chcącym skorzystać ze wsparcia z funduszy unijnych w dziedzinie efektywności energetycznej.

Oto najważniejsze działania zaplanowane w ramach projektu:

 • szkolenia i działania informacyjno-edukacyjne w zakresie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej,
   
 • wsparcie samorządów w przygotowaniu, weryfikacji i wdrożeniu planów gospodarki niskoemisyjnej (PGN),
   
 • doradztwo na temat możliwości inwestycyjnych w zakresie efektywności energetycznej,
   
 • wsparcie przy tworzeniu sieci energetyków gminnych,
   
 • budowa platformy wymiany doświadczeń i bazy wiedzy w zakresie efektywności energetycznej.

Wniosek o dofinansowanie projektu został zatwierdzony 1 marca 2016 r. Jego budżet to prawie 129 mln zł. Projekt jest w 100 proc. dofinansowany z POIiŚ.