Jak założyć spółkę z o.o. – krok po kroku

Spółka z o.o. jak stworzyć

Podejmując decyzję o założeniu działalności gospodarczej należy przemyśleć jaką formę prawną ma ona przybrać- czy ma być to działalność gospodarcza na zasadach ogólnych, czy też  funkcjonować jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Druga możliwość jest jedną z najpopularniejszych metod prowadzenia działalności w Polsce. Na dzień dzisiejszy zarejestrowanych jest około pół miliona aktywnych spółek.

Pierwsze spółki powstały w 1892 roku w Niemczech. Tam też uregulowano je prawnie, po czym obowiązujący tam wzorzec przyjęto w Polsce w 1919 roku. Do dnia dzisiejszego jest on praktycznie niezmieniony i obowiązuje w większości krajów europejskich w takiej samej formie.

Ile podmiotów tworzy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Polskie prawo mówi, że do utworzenia spółki potrzebny jest jeden lub więcej podmiotów prawnych, który w umowie nazywany jest wspólnikiem bądź wspólnikami. Liczba udziałowców nie jest określona przez prawo, dlatego może być to dowolna ilość podmiotów. Najważniejsze jest to, że każda z osób wymienionych w kontrakcie nie odpowiada za spółkę pod względem finansowym, wierzycieli bowiem spółka opłaca z powierzonego oraz wytworzonego majątku. Odstępstwem od tego paragrafu jest odpowiedzialność zarządu za majątek, w przypadku gdy nie złożą oni w odpowiednim czasie wniosku o upadłość. Spółka, tak jak działalność jednoosobowa, zobowiązana jest do prowadzenia pełnej księgowości, zaś na koniec roku musi zdać raport o tzw. bilansie zysków i strat.

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?  

Założenie spółki wiąże się z koniecznością wypełnienia odpowiednich wniosków oraz odwiedzeniu kilku instytucji, takich jak ZUS, Urząd Skarbowy, Sąd Gospodarczy a w niektórych przypadkach także i notariusza. Wniosek nie jest skomplikowany, jednak z uwagi na to, że każda poprawka będzie stratą czasu, jeżeli nie czujemy się specjalistami w tym temacie, warto skorzystać z pomocy firm zajmujących się rejestracją oraz obsługą takich podmiotów gospodarczych.

Aby założyć spółkę z o.o. należy posiadać minimalny wkład w kwocie 5000 zł, z czego może być to gotówka lub wkład w postaci aportu (wkładu niepieniężnego w postaci rzeczy bądź praw). Sumę tę należy zgromadzić przed wypełnieniem wniosku do KRS.

Kancelaria prawna w Rzeszowie

https://www.tokarczykipartnerzy.pl/

Pierwszym etapem tworzenia spółki z o.o. jest podpisanie umowy spółki lub tzw. aktu założycielskie. Proces ten odbywa się z udziałem notariusza oraz prawnika, którego zadaniem jest utworzenie umowy oraz skrupulatna jej analiza. Umowa taka zawierać musi podstawowe dane o działalności, przede wszystkim nazwę spółki, jej siedzibę, zakres działalności,  wysokość wkładu finansowego będącego zabezpieczeniem zakładowym,  informację czy współzałożyciel może wykupić więcej niż jeden udział, liczbę udziałów będących własnością wspólników, opcjonalnie czas przez jaki spółka będzie działać. Są to obligatoryjne dane do rozpoczęcie funkcjonowania spółki z o.o. Bez nich rejestracja nie będzie możliwa.

Do kolejnych formalności w celu założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy między innymi wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego przez wspólników, a także powołanie zarządu (nie dotyczy spółek jednoosobowych) a także rady nadzorczej bądź komisji rewizyjnej w przypadku dużych spółek.

Następnie należy uzyskać wpis spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. W tym celu wymagane jest złożenie wniosku o rejestrację we właściwym sądzie gospodarczym oraz uiszczenie odpowiedniej opłaty. Tutaj także składa się wnioski zgłaszające spółkę  zarówno do Urzędu Skarbowego w celu nadania numeru NIP, jak i do Urzędu Statystycznego w celu przyznania numeru REGON oraz do ZUS-u.

Po zakończonej rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sądzie i wymaganych urzędach, należy założyć rachunek bankowy oraz podpisać umowę z podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie księgowości, chyba że  będzie ona prowadzona we własnym zakresie. Jest to o tyle istotne, iż zarówno informacje o założonym rachunku bankowym, jak i podpisaniu umowy o prowadzenie rachunkowości a dodatkowo wskazanie miejsca, gdzie będzie przechowywana dokumentacja spółki, należy zgłosić do Urzędu Skarbowego za pomocą druku NIP-2.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest chętnie wybieraną formą prawną, ze względu na brak konieczności odpowiadania przez wspólników prywatnym majątkiem za zobowiązania firmy. Choć procedura zakładania spółki z o.o. nie odbiega pozostałym formom, to warto odpowiednio się do niej przygotować i przeanalizować każdy krok.